Rasfoire documente

Ordinul 4.469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 4.809/2022 privind reorganizarea reţelei şcolare din comuna Corbasca, judeţul Bacău, în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Corbasca din comuna Corbasca, satul Corbasca, şi Şcoala Gimnazială Băcioiu din comuna Corbasca, satul Băcioiu

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 4.757/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 239 din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 4.466/2022 privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa nr. 70 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 4.349/2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Sfântul Luca'' din municipiul Tulcea

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 4.348/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din municipiul Piteşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Lexford'' din comuna Ştefăneştii Noi

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Ordinul 2.209/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Decizia 305/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a dispoziţiilor art. 1 şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin. (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020, în ansamblul său

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022

Decizia 245/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 865 din 02-sep-2022