Rasfoire documente

Ordinul 140/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 859 din 01-sep-2022

Ordinul 4.027/C/2022 pentru aprobarea metodologiei de organizare, desfăşurare şi evaluare a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare cu ocazia mutării în Ministerul Justiţiei, precum şi a interviului profesional susţinut de poliţiştii de penitenciare definitivi din Ministerul Justiţiei cu ocazia schimbării din funcţie

publicat in M.Of. 859 din 01-sep-2022

Ordinul 3.918/C/2022 privind actualizarea, pentru anul 2022, a numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi judecătorilor de la Curtea Constituţională a României

publicat in M.Of. 859 din 01-sep-2022

Hotarirea 1.074/2022 pentru modificarea art. 10 alin. (1^2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 859 din 01-sep-2022

Decizia 342/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) şi ale art. 66 lit. a) în ceea ce priveşte trimiterea la art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 859 din 01-sep-2022