Rasfoire documente

Ordonanta 36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordinul 183/2022 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordinul 180/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 3.294/2000 substanţa calcar industrial, perimetrul Racoş-Dealul Somosmay, judeţul Braşov, şi Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 3.295/2000 substanţa bazalt, perimetrul Bogata II-Pârâul Cânzii, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Ordonanta 32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Decretul 1.096/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Decretul 1.095/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Decretul 1.094/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022

Decretul 1.093/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 856 din 31-aug-2022