Rasfoire documente

Ordinul 4.730/2022 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru recuperarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Ordinul 829/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru recuperarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Hotarirea 1.056/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă ''Prof. dr. Dimitrie Gerota'' Bucureşti

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Hotarirea 1.055/2022 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate de către Societatea ''Algoritm'' - S.R.L. prin Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 6 Borş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea ''Algoritm'' - S.R.L. în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.249/2004, către Societatea Pacific Energy - S.A.

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Hotarirea 1.054/2022 privind aprobarea menţinerii valabilităţii Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E V - 1 Moineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Toreador Resources Corporation, în calitate de concesionar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2004, ca urmare a schimbării structurii acţionariatului cu drept de control asupra actualului titular al acordului de concesiune, Stratum Energy România LLC

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Decizia 209/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi ale art. 40 alin. (16) şi (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022