Rasfoire documente

Decizia 450/2022 privind numirea domnului Luca-Alexandru Niculescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decizia 449/2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decizia 448/2022 pentru numirea domnului Cătălin Canciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decizia 447/2022 privind numirea domnului Florin-Sergiu Dobrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decizia 446/2022 privind eliberarea domnului Florin-Sergiu Dobrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decizia 445/2022 privind eliberarea domnului Cătălin Boboc din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.072/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.067/2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii CUPRU MIN - S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.061/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R. - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov, Cluj şi Constanţa, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.060/2022 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Argeş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Argeş în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Argeş, precum şi pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Hotarirea 1.058/2022 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia pentru finanţarea unor proiecte în anumite domenii, semnat la Istanbul la 31 martie 2022

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decretul 1.091/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 19 mai 2022

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022

Decretul 1.090/2022 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 841 din 26-aug-2022