Rasfoire documente

Decizia 1.466/2022 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.7 - ''Depozit de înmagazinare subterană Bilciureşti'', parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, iniţiat de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti - S.R.L.

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Ordinul 109/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 444/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Vasilica-Valentina Robu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 443/2022 privind exercitarea atribuţiilor secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 442/2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Opaschi din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 441/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela-Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 266/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) lit. c) şi ale art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal, precum şi ale art. 378 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decizia 243/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decretul 1.089/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decretul 1.088/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022

Decretul 1.087/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 833 din 24-aug-2022