Rasfoire documente

Ordinul 1.181/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 1.857/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 1.188/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 1.854/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 108/2022 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 1.257/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordinul 1.239/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Hotarirea 1.057/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordonanta 25/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Ordonanta 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Decizia 188/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022

Decizia 8/2022 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 837 din 25-aug-2022