Rasfoire documente

Ordinul 110/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2020

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordinul 4.721/2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.106/2022

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordinul 243/2022 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 23/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE şi Comisia Consultativă Cer Deschis

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 22/2022 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022

Ordonanta 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

publicat in M.Of. 836 din 25-aug-2022