Rasfoire documente

Decizia 1.438/2022 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.4 - ''Unitate de stocare Depomureş, România'', parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, iniţiat de Societatea Comercială DEPOMUREŞ - S.A.

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Ordinul 1.831/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Decizia 322/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 şi ale art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Decizia 290/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 20 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Decretul 1.081/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022

Decretul 1.080/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 811 din 17-aug-2022