Rasfoire documente

Hotarirea 1.024/2022 privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.023/2022 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.016/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ARTEXIM

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.015/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.014/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.013/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu'', precum şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.010/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Braşov - Ghimbav''

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.009/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022

Decizia 287/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi ale art. 46 alin. (3) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 806 din 16-aug-2022