Rasfoire documente

Circulara 25/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Circulara 24/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Circulara 23/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2022

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.026/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 22,8774 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.004/2022 privind aprobarea Planului de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO - S.A. pentru perioada 2022-2031

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Decizia 302/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII, în ansamblul său, şi ale art. VII pct. 2, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi ale art. 84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Decizia 225/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din capitolul VIII al anexei nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022

Decizia 123/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 804 din 16-aug-2022