Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Ordinul 45/2022 privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Ordinul 40/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Ordinul 44/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sportului nr. 994/2021 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 95/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 94/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Victor Banţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 93/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 92/2022 privind numirea domnului Tudor Buzatu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 91/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Decizia 706/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) şi c)-h) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022