Rasfoire documente

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 15 iulie 2022

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Ordinul 1.538/2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decizia 433/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decizia 432/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Hotarirea 1.003/2022 privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzate de situaţia hidrologică critică actuală

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Hotarirea 1.002/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''HeliPol''

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decizia 285/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160 alin. (10) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decretul 1.077/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decretul 1.076/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022

Decretul 1.075/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 794 din 10-aug-2022