Rasfoire documente

Hotarirea 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022-2023

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Ordinul 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Ordinul 3.157/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Arheologie

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Ordinul 1.990/2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022

Decizia 299/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) raportat la art. 3^1 alin. (1^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 781 din 05-aug-2022