Rasfoire documente

Ordinul 106/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2022, a bugetului rectificat al acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Ordinul 3.113/2022 pentru reacreditarea Muzeului Municipal Curtea de Argeş

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Ordinul 3.112/2022 pentru reacreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Ordinul 3.111/2022 pentru reacreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Ordinul 1.856/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă - apă uzată şi deşeuri

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Ordinul 1.347/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Decizia 181/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (8) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi ale art. II pct. 2 din Legea nr. 240/2019 privind abrogarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022

Decizia 133/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 alin. (3) teza întâi din Codul penal

publicat in M.Of. 785 din 08-aug-2022