Rasfoire documente

Decizia 115/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Decizia 116/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342-346 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Decizia 426/2022 privind eliberarea domnului Iulian-Vasile Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Ordinul 217/2022 privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 ''Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Ordinul 2.299/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Ordinul 2.300/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022

Ordinul 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru ''Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi'', asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiţia 19

publicat in M.Of. 770 din 02-aug-2022