Rasfoire documente

Norma 1/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Ordinul 128/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Ordinul 127/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Ordinul 104/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Ordinul 41/2022 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Ordinul M.11/2022 privind modificarea Normelor metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor specifice privind activitatea financiară şi contabilă şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.93/1999

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022

Decizia 736/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 359, ale art. 360 şi ale art. 361 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2022