Rasfoire documente

Ordinul 120/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Ordinul 530/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Instructiuni din 2022 privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Ordinul 2.244/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Ordinul 1.205/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Ordinul 4.724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Norma din 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Norma din 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022

Hotarirea 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiţii destinate industriei prelucrătoare

publicat in M.Of. 776 din 04-aug-2022