Rasfoire documente

Decretul 1.071/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Decizia 119/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Decretul 1.069/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Decretul 1.070/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Decizia 146/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, precum şi ale art. 18 alin. (9) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Hotarirea 974/2022 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Hotarirea 975/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Hotarirea 976/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Hotarirea 977/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2), amenajare incintă şi refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)''

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Decizia 427/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe-Dănuţ Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Ordinul 1.772/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Ordinul 2.001/2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 775 din 03-aug-2022