Rasfoire documente

Decizia 236/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5) lit. a) şi alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022

Decizia 237/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 520 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022

Hotarirea 970/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022

Hotarirea 971/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ''Marin Sorescu'' din Craiova

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022

Hotarirea 973/2022 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022

Decizia 31/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 295 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 308 din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă administratorul în fapt al unei asociaţii de proprietari sau locatari poate fi subiect activ al infracţiunii de delapidare şi respectiv de a stabili dacă o persoană care desfăşoară servicii pentru asociaţia de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii, poate fi considerată o persoană care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în cadrul asociaţiei, în sensul dispoziţiilor art. 308 din Codul penal

publicat in M.Of. 774 din 03-aug-2022