Rasfoire documente

Ordinul 86/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 167/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022

Ordinul M.116/2022 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.36/2021

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022

Ordinul 129/2022 privind aprobarea modelului legitimaţiei de acces în bazele sportive şi la manifestările sportive

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022

Ordinul 1.341/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022

Ordinul 1.447/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind criterii minime de performanţă a corturilor din punctul de vedere al cerinţei securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022''

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022

Ordinul 1.324/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011

publicat in M.Of. 761 din 29-iul-2022