Rasfoire documente

Ordinul 2.522/2022 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi celui din instituţiile publice aflate în subordinea/coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul 119/2022 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2022, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul 103/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul 82/C/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.322/C/2017

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul 44/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul 43/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022

Ordinul M.5/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuinţe proprietate personală şi la organizarea şi funcţionarea comisiilor teritoriale în garnizoanele Bucureşti şi Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 76 din 26-ian-2022