Rasfoire documente

Hotarirea 962/2022 privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Hotarirea 963/2022 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Hotarirea 966/2022 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Aeroclubului României, precum şi privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Ordinul 163/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare şi a unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Ordinul 635/2022 pentru aprobarea Metodologiei de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Metodologie din 2022 de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Ordinul 2.251/2022 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.137/2018

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Ordinul 2.288/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Regulamentul 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022