Rasfoire documente

Ordinul 207/2022 privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi anexelor nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

publicat in M.Of. 766 din 01-aug-2022

Hotarirea 955/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

publicat in M.Of. 766 din 01-aug-2022

Hotarirea 956/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

publicat in M.Of. 766 din 01-aug-2022

Hotarirea 957/2022 pentru suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 327/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 327/2021

publicat in M.Of. 766 din 01-aug-2022

Ordinul 1.448/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Nervia Center - S.R.L. pentru locaţia din comuna Şimand, judeţul Arad

publicat in M.Of. 766 din 01-aug-2022