Rasfoire documente

Decretul 1.064/2022 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Decretul 1.065/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Hotarirea 949/2022 privind stabilirea aeroporturilor principale şi urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Hotarirea 950/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea - corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea''

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Hotarirea 954/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la Bucureşti

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Ordinul 94/2022 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Ordinul 2.286/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022

Ordinul 472/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) şi art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 759 din 28-iul-2022