Rasfoire documente

Decizia 194/2022 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 181 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Hotarirea 942/2022 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Hotarirea 943/2022 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Hotarirea 944/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Hotarirea 945/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Hotarirea 946/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Ordinul 806/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Ordinul 4.260/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Biotehnologii'' în cadrul Şcolii Doctorale de Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale, organizată la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din Timişoara

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Decizia 959/2022 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj BEST AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din Secţiunea I şi trecerea în Secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 758 din 28-iul-2022