Rasfoire documente

Decizia 860/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 914/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 915/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Mureş, Sibiu, Prahova, Bihor, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 938/2022 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Ştei

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Ordinul 1.466/2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor şi autorităţilor publice sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, precum şi a informaţiilor conţinute de acesta

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 79/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 30/2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 80/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Hotarirea 81/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator Democrat

publicat in M.Of. 757 din 28-iul-2022