Rasfoire documente

Ordinul 1.394/2022 pentru aprobarea Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Procedura din 2022 referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Hotarirea 923/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor clădire sediu şi teren, după caz, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava şi Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cuprinse în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Hotarirea 939/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0827 Cluj-Napoca (Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Hotarirea 940/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Festivalul de Film Transilvania ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Hotarirea 941/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Hotarirea 948/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»''

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Ordinul 949/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022

Ordinul 1.743/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2022 la Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile publice din subordine

publicat in M.Of. 756 din 28-iul-2022