Rasfoire documente

Decretul 1.062/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Decretul 1.063/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Decizia 49/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a), ale art. 45 şi ale art. 65 lit. j), k) şi l) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Hotarirea 947/2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situaţia actuală generată de un aflux important de cetăţeni ucraineni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Hotarirea 951/2022 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Hotarirea 952/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022

Rectificare din 2022 în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 794/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G.K. Constantinescu'' şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 23 iunie 2022

publicat in M.Of. 755 din 27-iul-2022