Rasfoire documente

Legea 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Decretul 1.024/2022 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Legea 253/2022 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Decretul 1.033/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Legea 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Decretul 1.037/2022 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Decizia 865/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 502 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Ordinul 182/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iulie 2022

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022

Ordinul 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 ''Declaraţie privind compensaţia la carburanţi''

publicat in M.Of. 754 din 27-iul-2022