Rasfoire documente

Decretul 1.053/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Decretul 1.054/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Legea 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Decretul 1.032/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Legea 249/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Decretul 1.029/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Legea 251/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Decretul 1.031/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Decizia 165/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Hotarirea 929/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţie 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen''

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022

Ordinul 99/2022 privind aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 742 din 22-iul-2022