Rasfoire documente

Legea 267/2022 privind modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului ''Schi în România''

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Decretul 1.051/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului ''Schi în România''

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Legea 268/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Decretul 1.052/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Decizia 202/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Hotarirea 917/2022 pentru modificarea poziţiei nr. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Hotarirea 920/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Hotarirea 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Hotarirea 934/2022 privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022

Hotarirea 935/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2022 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 748 din 26-iul-2022