Rasfoire documente

Decizia 19/2022 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de distribuţie a companiei de brokeraj BEST AS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L., precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Ordinul 59/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.319/2004 pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Metodologie din 2022 de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi si indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT)

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Ordinul 28/2022 privind aprobarea Metodologiei de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi şi indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT)

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Ordinul 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Hotarirea 107/2022 privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Hotarirea 106/2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Hotarirea 105/2022 privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională, prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 90/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 89/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 88/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022