Rasfoire documente

Hotarirea 15/2022 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2022

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Ordinul M.16/2022 pentru completarea art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Ordinul M.15/2022 pentru abrogarea art. 52 din Normele privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.15/2015

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Ordinul M.10/2022 privind publicarea textului Înţelegerii privind extinderea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnată la Washington la 21 septembrie 2021 şi la 17 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Ordinul 7/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Norma din 2022 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Ordinul 5/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022

Decizia 695/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma ''dincolo de orice îndoială rezonabilă'', ale art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, ale art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, forma anterioară republicării, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 11 şi ale art. 63 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 72 din 25-ian-2022