Rasfoire documente

Decizia 6/2022 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Decretul 996/2022 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Decretul 997/2022 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Decizia 169/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 şi ale art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Hotarirea 887/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Neamţ în domeniul public al judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Hotarirea 905/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune''

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022

Decizia 1649/2022 [A] de anulare în parte art. 103 alin. (2) al Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în ceea ce priveşte sintagma ''legalitatea lucrărilor executorilor judecătoreşti''

publicat in M.Of. 719 din 18-iul-2022