Rasfoire documente

Decretul 994/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Decretul 995/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Decizia 132/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Hotarirea 877/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunului ''Pasaj superior km 6+645 Bucureşti - Roşiori'', aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Hotarirea 878/2022 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, precum şi modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Hotarirea 909/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Hotarirea 910/2022 pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Decizia 412/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina Tarcevschi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022

Decizia 411/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 718 din 18-iul-2022