Rasfoire documente

Legea 213/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Decretul 975/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Legea 214/2022 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ''Avion multirol al Forţelor Aeriene''

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Decretul 976/2022 privind promulgarea Legii pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ''Avion multirol al Forţelor Aeriene''

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Legea 215/2022 pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Decretul 977/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Legea 217/2022 privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Decretul 979/2022 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Ordinul 1.201/2022 privind dezvoltarea, administrarea şi utilizarea Sistemului informatic integrat de gestionare a schemelor de ajutor de stat - IMM RECOVER, în vederea implementării programelor naţionale de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în vederea gestionării schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Ordinul 1.667/2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Ordinul 2.207/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022

Ordinul 382/2022 privind dezvoltarea, administrarea şi utilizarea Sistemului informatic integrat de gestionare a schemelor de ajutor de stat - IMM RECOVER, în vederea implementării programelor naţionale de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în vederea gestionării schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 714 din 15-iul-2022