Rasfoire documente

Legea 204/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Decretul 962/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Legea 206/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Decretul 964/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Decizia 134/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Rectificare din 202 în Decizia prim-ministrului nr. 362/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 10 iunie 2022

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022

Rectificare din 2022 la articolul unic pct. 85 din Legea nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 15 iunie 2022

publicat in M.Of. 692 din 11-iul-2022