Rasfoire documente

Decretul 969/2022 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Hotarirea 867/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Complex sportiv - localitatea Unirea, Str. Aerodromului nr. 33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud''

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Hotarirea 869/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor cu nr. MF 34318 şi 144698, a schimbării denumirii imobilului cu nr. MF 144698, precum şi pentru trecerea unor părţi din acestea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ''Avram Iancu'' Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Hotarirea 881/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)''

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Ordinul 1.738/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modalitatea şi frecvenţa de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum şi circuitul informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile şi pentru aprobarea Sistemului de alertă precoce şi reacţie privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Norme Metodologice din 2022 cu privire la modalitatea şi frecvenţa de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum şi circuitul informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Actul din 2022 - SISTEM de alertă precoce şi reacţie privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Lista 9.034/2022 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia Referendumului local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Actul 9.037/2022 - CUANTUMUL datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia Referendumului local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022