Rasfoire documente

Hotarirea 5/2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022

Ordinul 1/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022

Actul din 2021 NOMINALIZAREA ŞI ÎMPUTERNICIREA persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022

Ordinul 354/2021 pentru nominalizarea şi împuternicirea persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi pentru aprobarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022

Decizia 747/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022