Rasfoire documente

Legea 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Decretul 970/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Legea 211/2022 pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi pentru completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Decretul 971/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi pentru completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Decizia 62/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Decizia 126/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 560 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Decizia 163/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, precum şi ale art. 67 şi ale art. 68 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022

Hotarirea 840/2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societăţii ''Conpet'' - S.A. Ploieşti, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor rezultate ca urmare a investiţiilor prevăzute prin programele de reabilitare, modernizare şi dezvoltare realizate din surse proprii de finanţare, puse în funcţiune în perioada 2002-2018, amortizate integral, actualizarea valorilor de inventar a mijloacelor fixe din domeniul public al statului modernizate în perioada 2005-2013, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 4 la acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ''Conpet'' - S.A. Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2002

publicat in M.Of. 698 din 13-iul-2022