Rasfoire documente

Legea 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Decretul 956/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Legea 200/2022 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Decretul 957/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Legea 201/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Decretul 958/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Decizia 63/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Hotarirea 864/2022 pentru aprobarea actualizării contribuţiei anuale a părţii române, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Hotarirea 872/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Hotarirea 874/2022 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2022

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Hotarirea 875/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Ordinul 4.145/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''MINI ME'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Ordinul 4.146/2022 pentru desfiinţarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Fantastică'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional ''Pentru Patrie''

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022