Rasfoire documente

Decizia 61/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 689 din 11-iul-2022

Decizia 139/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1), ale art. 145 alin. (2) şi (3) şi ale art. 283 alin. (4) lit. d) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 275 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 689 din 11-iul-2022

Hotarirea 860/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Ştei'', aferent etapei I - Centura Beiuş

publicat in M.Of. 689 din 11-iul-2022

Ordinul 1.315/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Instrucţiuni tehnice pentru configurarea, folosirea şi montarea vitrajelor şi a altor produse din sticlă în construcţii, Indicativ C 47 - 2022''

publicat in M.Of. 689 din 11-iul-2022

Ordinul 3.873/2022 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 mai-17 decembrie 2021

publicat in M.Of. 689 din 11-iul-2022