Rasfoire documente

Decizia 22/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (16) fraza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Decizia 233/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 860 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Decizia 316/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Ordinul 1.199/2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa I la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, MARPOL 73/78 (Interdicţia privind utilizarea şi transportul în vederea utilizării combustibilului lichid greu ca şi combustibil de către navele care operează în apele arctice), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.329(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iunie 2021

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Ordinul 1.272/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 325/2007 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii ''Parc Industrial UTA 2''

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Ordinul 3.878/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Odyssey Edu - S.R.L. din oraşul Voluntari pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ''Odyssey Kindergarten'' din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Ordinul 3.879/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei CAIRD din municipiul Sebeş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Swimmy din municipiul Sebeş

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022

Rezolutia MEPC.329(76)/2021 Amendamente la anexa I la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa I la MARPOL (Interdicţia privind utilizarea şi transportul în vederea utilizării combustibilului lichid greu ca şi combustibil de către navele care operează în apele arctice)

publicat in M.Of. 679 din 07-iul-2022