Rasfoire documente

Decizia 114/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1), ale art. 453 alin. (1) lit. a) şi ale art. 459 alin. (3) lit. e) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 279/2022 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''literal'' din cuprinsul art. 321 alin. (7) şi a sintagmei ''întocmai şi literal'' din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările aduse prin art. I pct. 33 şi 35 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Hotarirea 856/2022 privind aprobarea Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, Investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Hotarirea 857/2022 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Hotarirea 858/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 402/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 403/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 404/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 405/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022

Decizia 406/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion-Tudor Coman a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 676 din 06-iul-2022