Rasfoire documente

Ordinul 467/2022 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Procedura din 2022 de lucru pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.915/2022 privind extinderea activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal nr. 2 din comuna Sântandrei, structură arondată a Şcolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Sântandrei

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Decizia 724/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Hotarirea 849/2022 privind darea în folosinţă gratuită Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional ''George Enescu''

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.916/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Troiţa'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.917/2022 privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''primar'' (alternativa educaţională Step by step) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Bucecea'' din oraşul Bucecea

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.918/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei ''Sfântul Ioan Bosco'' din municipiul Bacău pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Saleziană ''Don Bosco'' din municipiul Bacău

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.919/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Părinţi în Dialog'' din municipiul Timişoara pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Babel'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.920/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Babel'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022

Ordinul 3.921/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program normal nr. 4, structură arondată Colegiului Naţional ''Bethlen Gabor'' din oraşul Aiud

publicat in M.Of. 674 din 06-iul-2022