Rasfoire documente

Decizia 108/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 şi ale art. 83 cu referire la art. 92 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Hotarirea 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Decizia 393/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Decizia 394/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Ordinul 177/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Decizia 35/2022 privind desemnarea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice contravenţiile prevăzute la art. 190 şi 191 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022

Ordinul 78/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

publicat in M.Of. 662 din 01-iul-2022