Rasfoire documente

Ordinul 3.872/2022 privind acordarea acreditării Grădiniţei cu program normal şi program prelungit ''Zuppy'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Ordinul 3.877/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Med Farm Speranţa'' din municipiul Târgu Mureş

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Decizia 723/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''de la pronunţare'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Decizia 727/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Decizia 728/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Hotarirea 821/2022 privind aprobarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Hotarirea 844/2022 privind modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Hotarirea 846/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Grup de Acţiune Locală Bucovina de Munte'', judeţul Suceava, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Decizia 400/2022 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Deaconescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Decizia 401/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Andreea Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Ordinul 3.854/2022 privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Bilingv Olga Gudynn din oraşul Voluntari

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Norma 21/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul ARCA - Dreptate Adevăr Credinţă

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022