Rasfoire documente

Decizia 1.078/2022 privind abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002 pentru aprobarea Codului tehnic al sectorului gazelor naturale

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Decizia 725/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Decizia 726/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Decizia 729/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Hotarirea 837/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spaţiul aerian naţional

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Hotarirea 839/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Hotarirea 841/2022 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Ordinul 3.081/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreţinerea şi repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova)

publicat in M.Of. 667 din 04-iul-2022