Rasfoire documente

Hotarirea 103/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1.937 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 - COM(2022) 150 final

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 104/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 - COM(2022) 151 final

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 105/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalaţii industriale şi înfiinţarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 final

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 106/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepţional şi temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia - COM(2022) 242 final

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 107/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile şi circulare - COM(2022) 141 final

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 845/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Hotarirea 847/2022 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 395/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 396/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 397/2022 privind eliberarea domnului Claudiu-Emanuel Simion, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 398/2022 privind acordarea autorizării Regiei Autonome RASIROM în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 399/2022 privind acordarea autorizării Societăţii STIMPEX - S.A. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022

Decizia 32/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind încadrarea faptei de nedeclarare la ANAF a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand şi evidenţiate în acte contabile primare, în condiţiile declarării la direcţia de taxe şi impozite locale

publicat in M.Of. 664 din 04-iul-2022